Menu

Systém generálního klíče pro rozvětvenou strukturu firmy

Přidáno 20. 5. 2019 20:09:12 Počet shlédnutí 1278

Volba systému generálního klíče, počet blokovacích prvků, typ ochrany klíče, bezpečnostní třída, ale i typ uzamykací matice předurčuje správnou funkci systému generálního klíče. Na příkladu nově namontovaného systému Vás seznámím s vhodným způsobem vypracování uzamykacího plánu. Protože právě odborně zpracovaná systémová matice předurčuje systém generálního klíče k dlouhé životnosti, možnosti rozšiřování o nové pozice a celkové přehlednosti systému.

Systém generálního klíče pro rozvětvenou strukturu firmy

 

 

Tento objekt jsme k Květnu 2019 osadili systémem generálního klíče FAB. 

Domov Rožďalovice

Vzhledem k rozsahu systému (cca 100 pozic) se jedná spíše o malý SGHK. Na první pohled se může jevit, že u takového systému není problém dále rozšiřovat případně drobně měnit přístupová práva. Opak je pravdou. 

Vzhledem k tomu, že objektem je firma, která má cca 150 zaměstnanů a celkem složitou organizační strukturu, a z toho vyplívající složitá přístupová práva do jednotlivých dveří, může se ze správy takového systému jeho majiteli stát pravá noční můra. 

V tomto případě zvolil provozovatel systému takzvaný kompetenční model. Tzn. každému zaměstnanci příděloval přístupová práva "na míru". Výsledkem bylo 35 hlavních (skupinových) klíčů. Toto je velmi vysoké číslo, vzhledem k počtu pozic v systému. Při tvorbě uzamykacího plánu obecně doporučuji zákazníkům poměr 100 / 20 (při počtu 100 zámkových pozic max 20 hlavních klíčů.)

Dále je pro funkci systému generálního klíče důležitá rozvětvenost uzamykacího plánu. Zákazníkům doporučuji spíše plochý model. 

Ideální podoby uzamykacích plánů (technické specifikace systému generálního klíče) pak vypadá asi takto:

 SGHK plochá struktura

Systém generálního klíče s plochou strukturou a vlastními klíči. Tímto způsobem můžeme vyřešit velmi složité instalace čítající tisíce zámkových pozic a obrovské množství klíčů. Jak je patrné z tabulky jedná se o systém generálního klíče, kdy všechny vložky jsou otevírány generálním klíčem, skupinovými klíči a každá vložka je opatřeba vlastním klíčem, který otevírá pouze jednu vložku v systému. V tomto případě vedení firmy, zaměstnanci firmy, technického úseku budovy a jednotlivými nájemníky z kancelářských prostor.  

 

 Systém generálního klíče

Dalším vhodným způsobem je systém geenrálního klíče s velmi plochou strukturou, kdy jsou klíče členěny na vedení a zaměstnance. Takové systémy jsou vhodné napríklad pro školy a administrativní budovy, nebo menší firmy.

 

SGHK Kompetenční model

 

 

Kompetenční model SGHK

 Zde je k prohlédnutí obávaný způsob kompetenčního modelu, ovšem správně zpracovaný a dlouhodobě udržitelný. Jak je patrné z tabulky je nutné vytvářet klíče které jsou určené pro kompetenční skupiny (typy klíčů). Nikoliv pro konkrétního zaměstnance dle jeho aktuální potřeby. 

Nejprve doporučuji rozdělit budovu na zóny. Následně rozdělit zaměstnance do skupin. Následně skupinám přidělovat klíče. Tím dojde k redukci množství klíčových pozic a celkovému zůžení tabulky, o kteréé usilujeme.

 

Zde k nahlédnutí nekteré chybně vypracované technické specifikace, kde již samotná funkce uzamykacího plánu předurčuje k obtížné orientaci v systému a nemožnosti dalšího rozšiřování o nové pozice.

 

Chybný systém GK

 

 

Poradna

(0 komentářů)

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat