Panel uživatele

Systém generálního klíče FAB Dětenice

Přidáno: 17. 12. 2018 11:49:42 Počet shlédnutí: 583

17 Prosinec 2018

V Prosinci 2018 jsme osadili systém generálního klíče FAB pro středověký hotel.

Systém generálního klíče FAB Dětenice

Původní řešení: Stávající dveře jsou osazeny cylindrickými vložkami, každý pokoj má vlastní klíče. Toto řešení je velmi nepraktické zejména pro úklidové práce. Obsluha hotelu musí manipulovat s velkmý množstvím klíčů, vznikají prostoje při práci.

Management objektu bude nespokojen s velkým počtem klíčů v oběhu, i s finanční náročností údržby takového systému (výroba náhradních klíčů apod).

Tento systém nevyhovuje hasičům z hlediska požární ochrany budov.

Nové řešení:  Systém generálního klíče FAB 300. 

Každý pokoj má vlastní klíč, který je určen pro hosty. Všechny cylindrické vložky lze odemknout hotelovým, generálním klíčem. 

Ceklem bylo namontoáno 70 cylindrických vložek, montáž zabrala 2 hodiny.

Přihlášení