Menu

Hliníkové dveře se čtečkou na čipy a přístupový systém pro společné prostory bytového domu

Přidáno 17. 4. 2020 14:24:52 Počet shlédnutí 2204

Výroba hliníkových dveří s motorickým zámkem a zabezpečení společných prostor bytového domu přístupovým systémem na čipy pro 2 bytové domy. Zabezpečení bytových domů Vrchlabí

Hliníkové dveře se čtečkou na čipy a přístupový systém pro společné prostory bytového domu

V této zakázce jsme měli možnost vyřešit kompletní dodávku hliníkových vstupních dveří, osazení motorickými zámky, dveřními vačkovými zavírači a čtečkami na čipy, a také vyřešit zabezpečení společných prostor bytových domů samozamykacími zámky ABLOY a kováním se četčkou na čipy a dveřními zavírači se zpožděným zavíráním pro pohodlný průchod s jízdním kolem nebo kočárkem.

Popis původního řešení vstupu do domu

Pro vstup do objektu byly původně používány dřevěné dveře rámové konstrukce s 1/3 masivní dřevěnou výplní a 2/3 skleněné výplně s jednoduchým povrchovým asymetrickým členěním pomocí dřevěné lišty. Dveře byly dvoukřídlové s jedním křídlem pasivním a jedním aktivním. Dveřní výplň byla vyrobena z měkkého jehličnatého dřeva. Pasivní křídlo bylo aretováno pomocí jedné zadlabací zástrče do hliníkového protiplechu šroubovaného do dřevěného nadrpaží a jedné zadlabací zástrče pro dřevěné rámové dveře do hliníkového prahu (otvor pro zástrč vrtaný natupo do hliníkové prahové lišty).

Dveře obou domů byly totožné, osazené dveřním bezpečnostním kováním klika-koule, vícebodovým zámkem a elektrickým otevíračem (domovním vrátným), který byl připojen na systém domovního audiotelefonu a umožňoval vzdálené otevření. Dveře byly osazeny dveřním zavíračem (branem), který zajišťoval uzavřeřní. Dveře tedy byly vždy blokovány na jednom bodě (na odpružené střelce). 

Původní dřevěné dvoukřídlé dveře Elektrický otevírač vrátný bzučák befo Chybně namontovaný dveřní zavírač

Pro otevření dveří bylo nutné otevřít pomocí klíče (pootočení o 45°), nebo zvonit na vnitřní jednotku domovního telefonu a vyčkat na otevírací impuls.

Toto řešení bylo z počátku celkem funkční, ale ne příliš bezpečné, neboť nebylo možné uzamykat dveře klíčem, protože by tím byl vyřažen z provozu elektrický otevírač a domovní vrátný. 

analogový domovní audiotelefon

Toto řešení dvoukřídlého vstupu do domu má hned dvě slabá místa.

  1. Elektrický otevírač ( nebo též befo, domovní vrátný, bzučák apod.), pro který je nezbytné nepoužívat uzamykání na klíč, protože by tím bylo vyřazeno z provozu vzdálené otevření. Při uzavření pouze na hlavní střelku zámku je velké riziko nežádoucího otevření cizí osobou bez klíče (například šroubovákem, drátem, nebo plechem). Takové otevření je rychlejší než klasicky klíčem a způsobuje známe otlaky v okolí protiplechu na venkovní straně dveří.
  2. Dvoukřídlé systémové řešení aretace pasivního křídla, u kterého časem, zejména u měkkých dřevěných dveří, při používání dochází k degradaci uložení samotné dveřní zástrče a také ukotvení protikusu dveřní zástrče (do dřeva, nebo hliníku). Na takto používaných dveřích je patrná vůle pasivního dveřního křídla, kterou není možné nijak vymezit). A protože u dvoukřídlých dveří je pasivní křídlo nejdůležitějším opěrným bodem, který je aretován pouze na degradované dveřní zástrči, celý dveřní uzávěr je nespolehlivý (vzájemné pohyby obou křídel) a také nebezpečný (do dveří postačí silněji zatlačit a zástrče povolí). 

 V bytovém domě je mnoho rodin s dětmi a také cyklistů. Dřevěné dveře po čase používání nesly známky mechanického poníčení od projíždějících bicyklů, kočárků, stěhování apod.

Popis původního zabezpečení společných prostor obou domů

Ve vstupní chodbě za hlavními dveřmi je průchod na schodiště a výtah k bytovým jednotkám a 2 samostatné vstupy na chodby ke sklepním kójím. Dveře ke sklepům byly dřevěné protipožární EI30DP3, opatřené zpěňovací páskou. Dveře byly jednokřídlové okované obyčejným mechanickým zadlabacím zámkem střelka závora, který byl pro posílení své portipožární odolnosti olepen zpěňovací páskou :-) Dveře byly osazeny plechovým kováním klika koule. Dveře po uzavření na hlavní střelku zámku držely v uzavřené poloze. Původně byly dveře osazeny dveřním zavíračem s lomeným ramenem, které byly později demontovány.

Původní mechanické kování dveří Dřevěné protipožární dveře

Slabinou tohoto řešení zabezpečení společných prostor je nemožnost kontroly, zda po sobě obyvatelé domu zamykají dveře. Pokud nezamknou, pak budou dveře po uzavření blokované pouze na odpružené střelce tak jako u původního hlavního vstupu. Střelku postačí zatlačit drátem a potenciální nežádoucí návštěvník je uvnitř.

 Požadavek zákazníka

Zákazník oslovil naší společnost s žádostí o pomoc při řešení výše popsané situace. Primární byl požadavek na otevírání hlavních vstupních dveří pomocí čipu a zachování možnosti vzdáleného otevření dveří. Dalším požadavkem bylo seřízení hlavních vstupních dveří a jejich posílení tak aby bylo zamezeno nežádoucím návštěvám a zvýšení bezpečnosti u dveří ke sklepním kójím.

Po několika zaslaných cenových kalkulací a osobních konzultacích byl zformulován finální požadavek takto:

  1. Dodat nové dvoukřídlové hliníkové dveře pro hlavní vstup do domu. Dveře budou vyrobeny ze zesíleného 72mm širokého hliníkové profilu, který jsme si oblíbili pro jeho mimořádné vlastnosti a trvanlivost. Dveře budou na rámu opatřeny čtečkou RFID čipů AssaAbloy se šifrovanou technologií. Dveře budou osazeny trojbodovým elektromotorickým samozamykacím zámkem a nerezovým kováním klika - vyosená koule. Dveřní křídla budou členěna podbobně jako půdovní (tedy 1/3 plná výplň v barvě profilu a 2/3 izolační trojsklo) dveře budou opatřeny finálním povrchem v moderní šedé RAL práškové barvě. Řídící jednotka čtečky čipů bude propojena se systémem domovního telefonu. Díky tomu bude možné dveře otevírat i z bytů tak jako dříve. Aktivní dveřní křídla budou osazena dveřními vačkovými zavírači (na které má minimální vliv změna teploty) včetně aretace křídla v otevřené poloze (pro pohodlné průjezdy kol, stěhování apod). Dveře bude možné otevřít přiložením čipu ke čtečce, nebo vzdáleně z bytu. Po příchodu otevíracího impulsu dojde pomocí motoru k úplnému automatickému odemknutí zámku (včetně střelky). Do dveří postačí pro otevření zatlačit. 
  2. Na dveře od sklepních chodeb dodat samozamykací mechanické zámky ABLOY, které po každém uzavření dveřního křídla samočinně uzamykají na 2 bodech. Bezpečnostní samozamykací zámky kombinovat s kováním Smartair se čtečkou čipů a dveřním zavíračem ABLOY DA s funkcí zpožděného uzavření. Dveře se budou otevírat přiložením čipu a stisknutím kliky. Po uzavření budou vždy zcela uzamknuty. Pro poholný průjezd s jízdním kolem nebo kočárkem bude nastavena funkce zpožděného zavírání, která umožňuje zpozdit uzavření dveří až o 20 vteřin. Díky tomu bude možné pohodlně projít i s kočárkem bez zbytečné námahy.

Relizace 1. část: Výměna hlavních vstupních dveří a příprava kabeláže pro přístupový systém

První den realiazce obnášel dovoz materiálu a montážníků na místo montáže, demontáž původních dveřních křídel, montáž nových hliníkových dvoukřídlých dveří a přípravu kabeláže pro budou systém kontroly vstupu pro oba domy.

První montážní den jsme zahájili 18.02.2020 v 9:00, v zásadě ihned po příjezdu našich techniků na místo. Nebylo nutné hledat elektřinu, protože montážní tým má veškeré nářadí akumulátorové. Nejprve bylo nutné demontovat původní dřevěné dveře a zárubně. Dveře byly montovány na vruty do zdiva a montážní pěnu. Finální omítka a fasáda byla natažena až po usazení dveří. Demontáž původních dřevěných dveří

Po demontáži původních dveří jsme připravili stavební otvor pro usazení nových dveří a naložili původní dveře a vzniklou stavební suť, ktrerou odvážíme k uskladenění. Před montáží nových křídel jsme si připravili elektrické rozvody pro instalaci přístupového systému, který bude později propojen s dveřní zámkem a domovním telefonem.

Příprava kabeláže pro přístupový systém

Po nezbytném průběžném úklidu průchodů (montáž probíhá za plného provozu domu pokud možno bez omezení uživatelů) jsme složili budoucí hliníkové dveře a roznesli ke správnému domu. 

Okovaný hliníkový dveřní uzávěr v transportní poloze Po roznesení dveří jsou dveřní křídla vysazena ze zárubní a zabezpečena proti poničení. Zárubně se usazují do připraveného stavebního otvoru a vyrovnívají do dokonalé roviny ve všech osách. 

Když jsou dveře dokonale vyrovnány probíhá kotvení ve dvou krocích.

1. Mechanické kotvení na turbo vruty do zdiva. Ostění bylo cihlové, proto se použili delší a mohutnější vruty pro dokonalou fixaci.

2. Chemické kotvení pomocí montážní protipožární  pěny, která zajistí dokonalé vyplnění dutin a spojení zárubně se zdivem.

 Další technici se mezitím starají o tažení kabelů dveřním křídlem, propojení s motorem zámku a přípravu kabeláže pro budoucí nástěnnou čtečku čipů, která bude namontována na pasivní křídlo. Usazení dlouhých ocelových zadlabacích kabelových průchodek probíhá již ve výrobě při kompletaci dveří, ale kabely táhneme dveřním křídlem až při samotné montáži.   V tomto případě jsou zadlabány průchodky na aktivním i pasivním křídle. Při naší práci se často setkávám s tím, že firma dodávající dvoukřídlé dveře nepoužije na pasivní křídlo kabelovou průchodku s argumentem, :" že se křídlo zase tak často neotevírá, nebo, že:" ten kabel tam vydrží...". Tento postup lze  velmi mírně řečeno označit za nezodpovědný. Kabel (byť od slaboproudé inslatale) by neměl být po odborné montáži volně ložený bez ochrany. Přinejmenším proto, že trvanlivost takového řešení nebude úplná, a odbornost dodavatele i celé instalace  je zpochybnitelná. Nikdo z nás by si nepřál, aby mu doma elektrikář napojil zásuvku na 230V a kabel k ní nechal položený na zemi s argumentem, že mu voda nevadí protože má na sobě černou PVC izolaci.

Po částečném vytvrdnutí montážní pěny (cca doba než technici uklidí a občerství se kávou) jsou na závěsy usazeny dveřní křídla. Dveřní křídla jsou v tento okamžik ještě bez skleněných výplní, která usazujeme a klínujeme až v konečné fázi montáže. Pozdější manipulace se sklem sice vyžaduje vyšší odbornost našich montážníků, ale je výhodnější z hlediska poškození skla i celých dveří při manipulaci. Dveře jsou lehčí a nehrozí poškození povrchové úpravy dveří, nebo poškrábání, nebo rozbití skla při přesunech a nasazování na závěsy. Po dokonalém zasklení dveřních křídel jsou usazeny zaskklívací lišty a těsnění.

Dveře jsou nyní usazeny na pantech, okovány a seřízeny a jsou osazeny dveřními zavírači a je možné je ihned používat v ostrém provozu. Jako dočasné řešení bude možné dveře otevírat pomocí původních klíčů (proto jsou na fotkách cylindrické vložky kratší). S týdenním předstihem jsme dodali správcům domů naprogramované čipy tak aby bylo umožněno pohodlné rozdání čipů všem obyvatelům předem. V okamžik zprovoznění přístupového systému budou mít všichni uživatelé funkční čipy a bude možné osadit finální bezpečnostní cylindrické vložky v systému generálního klíče, které budou sloužit jako nouzové řešení a otevírat dveře pomocí čipu.

Na druhý den je naplánován jeden technik, který provede zednické začištění okolního zdiva a dotažení omítky k novým dveřím. Tyto práce zaberou cca 2,5 hodiny. Výsledkem je ostění s omítkou a venkovní část ostění a fasáda na které nejsou známky po výměně dveří.

V tuto chvíli máme dveře připravené pro instalaci přístupového systému a zprovoznění otevírání čipem.

Nové hliníkové dveře Nové hliníkové dveře Kabeláž pro přístupový systém Nové hliníkové dveřeNové hliníkové dveře kabeláž pro přístupový systém

 Realizace 2. část: Dodání přístupového systému pro hlavní vstupní dveře. Dodání přístupového systému a zabezpečení společných prostor domů.

Na hlavních vstupních dveřích obou domů bude umístěna nástěnná čtečka RFID čipů Smartair wall reader v  režimu Offline. Čtečka je programována pomocí ovládacího software v PC. Díky tomu bude možné přidělávat další čipy, mazat ztracené čipy, nebo například vyčítat historii přístupů.

Po příchodu otevíracího impulsu dojde ke spuštění motoru, který ovládá zámek ve dveřích. Zámek je zcela odemčen a je umožněn průchod. Zámek dveří bude možné otevřít přiložením čipu ke čtečce, nebo vzdáleně tlačítkem z bytu. Výhodou tohoto řešení je, že zámek je po každém uzavření dveří samočinně uzamknut na třech bodech. Pro ochod z domu postačí stisknout kliku a dveře se otevřou.

Díky řešení, kdy je releová deska s ovládací jednotkou čtečky umístěna uvnitř domu nehrozí riziko, že by potenciální nezvaný host pouze demontoval čtečku a dokázal si tak otevřít dveře. Veškeré řízení je v bezpečí uvnitř. Čtečka čipů venku je pouze čtecí zařízení, které samo o sobě nemůže oetvřít dveře. 

V řídící jednotce jsou propojeny napájení zámku a čteky na čipy, otevírací impuls ze čtečky čipy a z domovního telefonu.

 Řídící jednotka ACS Řídící jednotka ACS propojená

 

Čtečka na čipy

 Kabelová průchodka do hliníkových dveří

 

Čtečka čipů byla z bezpečnostních a praktických důvodů osazena na pasivní křídlo hlavních vstupních dveří. Uživatel díky tomu pouze přiloží čip v pohodlné výšce a dveře se sami odemknou. 

 

Dveře do společných prostor jsme osadili mechanickými dvoubodými samozamykacími zámky ABLOY EL160 v kombinaci se štítovým kováním Smartair se čtečkou čipů. 

Na dveře od sklepů jsme dále osadili dveřní zavírače s funkcí zpožděného zavření. Díky tomu budou moci rodiče s dětmi a nebo cyklisté pohodlně opustit prostor dveří aniž by přitom museli zápasit s "nedovtipným branem".

Ve dveřích byl původně osazen výše zmíněný zámek s "požární obvodovou ochranou". Proto jsme nejdříve pomocí dlabačky a ručních dlát upravili dveřní kapsu tak, aby mohl být osazen samozamykací zámek. Když byl zámek pohodlně usazen, mohli jsme se věnovat montáži kování se čtečkou čipů.

Tímto způsobem jsme osadili 4 dveře společných prostor. Díky tomu mohou obyvetelé domu používat k otevření dveří od sklepů stejný klíč jako ke vstupu do domu. Navíc všechny dveře mají samozamykací zámek a není proto nutné vylepovat cedulky typu "zamykejte po sobě !!!!!!! ". 

Úprava dveřní kapsy pro ABLOY EL160  Montáž zámku Abloy EL160  Montáž kování Smartair  Samozamykací zámek a kování se čtečkou

 Jako příští vylepšení tohoto systému budou dodány zálohované zdroje elektrické energie, které budou udržovat systémy (elektrické zámky, domovní telefon a čteky na čipy) funkční i při dlouhodobém výpadke elektrické energie.

 

Na závěr několik obrázků.

Čtečka čipů Abloy Hliníkové dveře Zamecky.cz Al dveře zamecky.cz Kování se čtečkou čipů

Poradna

(0 komentářů)

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat