Systém generálního klíče

Řešení přístupových práv pro libovolně velký objekt

Systém generálního klíče je nejjednodušší způsob pro zjednodušení klíčového hospodářství, a udělení pevných přístupových práv.

Systém generálního klíče je možné použít na všechny typy dveří.

Systémy lze dodat v neomezeném rozsahu, od velmi malých (např 2-20 vložek), po rozsáhlé systémy čítající tisíce přístupových bodů.

Systém generálního klíče je jednoduchý a levný způsob rozdělení přístupů a snížení množství klíčů v oběhu.

Rozdělení SGHK

Obecně lze systém generálního klíče rozdělit

> Dle typu použitých vložek

     - Mechanické systémy generálního klíče

     - Mechatronické systémy generálního klíče

 

> Dle třídy bezpečnosti (dle normy ČSN EN 1627)

     - Bez třídy bezpečnosti

     - Systém generálního klíče FAB 300D, FAB 300HD, FAB 3000, Třída bezpečnosti RC 3

     - Systém generálního klíče FAB 3000 HD, Třída bezpečnosti RC 4

 

Porovnání systémů generálního klíče

Mechanický systém generálního klíče
Výhody Nevýhody
Standardní úroveň zabezpečení Vysoké náklady při ztrátě klíče
Nízká pořizovací cena Malá možnost rozšíření
Jednoduchá správa systému Nemožné změny přístupů

Mechatronický systém

Mechatronický systém generálního klíče
Výhody Nevýhody
Možná změna přístupových práv Vyšší pořizovací náklady
Bez limitu na rozšíření  
Nízké náklady na ztrátu klíče  
Plnohodnotný přístupový systém bez nutnosti kabeláže  

Spočítejte si orientační cenu systému generálního klíče

Oblast působnosti

Google map: Náchod

ZAMECKY.cz Servisní centrum FAB AssaAbloy

ZAMECKY.cz Servisní centrum TOKOZ

ZAMECKY.cz Servisní centrum TOKOZ

Přihlášení