Systém generálního klíče

Řešení přístupových práv pro libovolně velký objekt

Systém generálního klíče je nejjednodušší způsob pro zjednodušení klíčového hospodářství, a udělení pevných přístupových práv.

Systém generálního klíče je možné použít na všechny typy dveří.

Systémy lze dodat v neomezeném rozsahu, od velmi malých (např 2-20 vložek), po rozsáhlé systémy čítající tisíce přístupových bodů.

Systém generálního klíče je jednoduchý a levný způsob rozdělení přístupů a snížení množství klíčů v oběhu.

Rozdělení SGHK

Obecně lze systém generálního klíče rozdělit

> Dle typu použitých vložek

     - Mechanické systémy generálního klíče

     - Mechatronické systémy generálního klíče

 

> Dle třídy bezpečnosti (dle normy ČSN EN 1627)

     - Bez třídy bezpečnosti

     - Systém generálního klíče FAB 300D, FAB 300HD, FAB 3000, Třída bezpečnosti RC 3

     - Systém generálního klíče FAB 3000 HD, Třída bezpečnosti RC 4

 

Porovnání systémů generálního klíče

Mechanický systém generálního klíče
Výhody Nevýhody
Standardní úroveň zabezpečení Vysoké náklady při ztrátě klíče
Nízká pořizovací cena Malá možnost rozšíření
Jednoduchá správa systému Nemožné změny přístupů

Mechatronický systém

Mechatronický systém generálního klíče
Výhody Nevýhody
Možná změna přístupových práv Vyšší pořizovací náklady
Bez limitu na rozšíření  
Nízké náklady na ztrátu klíče  
Plnohodnotný přístupový systém bez nutnosti kabeláže  

Systém generálního klíče obsah balení

Systém generálního klíče obsah balení

Systémy generálníhío klíče FAB 300, FAB 3000 a FAB 3000+CLIQ jsou baleny v kartonových krabicích, které jsou vnitřně členěné pro umístění cylindrických vložek (vždy 10 ks v balení). Každé balení dále obsahuje vnitřní díly pro zamezení pohybu vložek a mensi box pro umístění klíčů, nebo atypických vložek.

Krabice jsou přetaženy papírovým obalem, který je potisknuutý logem výrobce a identiifikací daného systému generálního klíče (kromě jiného evidenční číslo systému generálního klíče, počet krabic, názvy pozic, které jsou v krabici umístěny).

 

SGHK balení

Krabice obsahující průvodní dokumentaci

 

Systém generálního klíče vložkyKrabice SGHK

 

Generální klíč

 

Každá cylindrická vložka v systému generálního klíče je označena evidenčním číslem systému a číslěm pozice. Stejným způsobem jsou označeny i jednotlivé klíče.

Pro generální klíč se standardně používá označení G

Pro hlavní klíče se pouzívá označení H+číslo

Pro vlastní klíče se používá číslo zámkové pozice, ke kterému daný klíč patří.

Spočítejte si orientační cenu systému generálního klíče

Nechte si spočítat cenu systému generálního klíče

Online objednávka duplicity SGHK

Přihlášení